Tin hoạt động

Đại Hội Công Đoàn Công Ty CP ĐT TM SMC - Nhiệm kỳ V (2017-2022)

Chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; thực hiện sự chỉ đạo của Công đoàn Công Thương VN và được sự hỗ trợ, tạo điều kiện của Ban Tổng Giám đốc công ty. Ngày 28 tháng 10 năm 2017 Ban Chấp hành Công Đoàn Công ty CP ĐT-TM SMC long trọng tổ chức đại hội khóa 5, nhiệm kỳ 2017 – 2022 nhằm đánh giá kết quả hoạt động Công đoàn Công ty trong nhiệm kỳ qua và đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng thời bầu ra BCH nhiệm kỳ ( 2017-2022 ).

Tin tức - Sự kiện

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2018

Thứ bảy, ngày 21/04/2018 vừa qua, vào lúc 09:00 tại Hội trường Thống Nhất - Hội trường Đại Yến, Cổng 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam. Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

+  Tổng số cổ đông tham dự là 74 cổ đông
+  Đại diện : 28.105.545 cổ phần
+  Đạt tỷ lệ : 66,91% trên vốn Điều lệ

Tin Cổ đông
© Copyright 2011 SMC. All rights reserved.
SGMedia TVKArch