Thép tấm cán nóng

 Gồm các loại thép cán nóng có độ dày từ 1mm trở lên dùng trong xây dựng và công nghiệp.

© Copyright 2011 SMC. All rights reserved.
SGMedia TVKArch