Thép la, Xà gồ

 Xà Gồ C & Xà Gồ Z

  • Xà gồ C & xà gồ Z đựơc sản xuất từ băng thép, qua quá trình cán bằng máy cán xà gồ chuyên dụng để trở thành sản phẩm xà gồ.

 

  • Nguyên liệu: thép cán nóng hoặc thép mạ.

 

  • Độ dày: 1.5mm ÷ 3mm.

 

© Copyright 2011 SMC. All rights reserved.
SGMedia TVKArch