Cho thuê kho bãi

Cho thuê kho bãi: Hệ thống kho tàng với 26 ngàn m2 hoàn chỉnh có sức chứa tối đa 80 ngàn tấn thép các loại

© Copyright 2011 SMC. All rights reserved.
SGMedia TVKArch