Công ty TNHH MTV SMC Hiệp Phước

SMC Hiệp Phước là cầu nối của SMC và hệ thống các cảng tại TP.HCM, hệ thống kho lưu trữ và tập trung cho thị trường TP.HCM. Hiện nay, do hệ thống hạ tầng khu cụm cảng Hiệp Phước chưa hoàn chỉnh nên hoạt động của SMC Hiệp Phước còn rất giới hạn.

Tru sở chính: Lô C5A Khu C, Khu Công nghiệp Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP.HCM
Hoạt động chính: Là cầu nối của SMC và hệ thống các cảng tại TPHCM, là hệ thống kho lưu trữ và tập trung cho thị trường TPHCM
Sản phẩm: Sắt thép các loại
Ngày thành lập: 3/7/2009
Vốn điều lệ: 30 tỷ đồng

 

© Copyright 2011 SMC. All rights reserved.
SGMedia TVKArch