SMC: Đăng ký và lưu ký chứng khoán bổ sung

 

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 05 số 33/2006/GCNCP-CNVSD-5 ngày 16/11/2010 do đăng ký chứng khoán bổ sung cho Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC (MCK: SMC).

 • Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC
 • Tên giao dịch: Công ty cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC
 • Trụ sở chính: 396 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
 • Điện thoại: (84-8) 3899 2299
 • Fax: (84-8) 3898 0909
 • Vốn điều lệ: 246.001.050.000 đồng
 • Giấy Chứng nhận ĐKKD số 0303522206 do Sở KH&ĐT TP. HCM cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 01/11/2010.
 • Đã đăng ký bổ sung chứng khoán tại Chi nhánh VSD kể từ ngày 16/11/2010.
 • Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Đầu tư – Thương mại SMC
 • Mã chứng khoán: SMC
 • Mã ISIN VN000000SMC7
 • Sàn giao dịch: HOSE
 • Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
 • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 • Số lượng chứng khoán đăng ký bổ sung: 9.940.642 cổ phiếu (Chín triệu chín trăm bốn mươi nghìn sáu trăm bốn mươi hai cổ phiếu)
 • Giá trị chứng khoán đăng ký bổ sung: 99.406.420.000 đồng (Chín mươi chín tỷ bốn trăm linh sáu triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng)
 • Tổng số chứng khoán đăng ký: 24.600.105 cổ phiếu (Hai mươi bốn triệu sáu trăm nghìn một trăm linh năm cổ phiếu)
 • Tổng giá trị chứng khoán đăng ký: 246.001.050.000 đồng (Hai trăm bốn mươi sáu tỷ không trăm linh một triệu không trăm năm mươi nghìn đồng)
 • Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 19/11/2010, VSD nhận lưu ký số chứng khoán đăng ký bổ sung trên.

© Copyright 2011 SMC. All rights reserved.
SGMedia TVKArch