Chính sách chất lượng

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại SMC cam kết rằng :

 

  • Thực hiện, duy trì và không ngừng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2008.

 

  • Luôn hướng mọi nguồn lực tập trung cho việc thỏa mãn các yêu cầu hợp lý của khách hàng, của xã hội trong hiện tại và tương lai.

 

  • Thực hiện đúng vai trò " Nhà phân phối chuyên nghiệp" trong lĩnh vực hoạt động, thường xuyên hoàn thiện và đổi mới để chất lượng và dịch vụ không ngừng nâng cao.

 

  • Sự tồn tại và phát triển của Doanh nghiệp gắn liền với sự duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng, vì mục đích cuối cùng là phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn.
     
© Copyright 2011 SMC. All rights reserved.
SGMedia TVKArch