SMC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Nguyễn Ngọc Anh

 

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Nguyễn Ngọc Anh CTCP Đầu tư Thương mại SMC (MCK: SMC).

© Copyright 2011 SMC. All rights reserved.
SGMedia TVKArch