Phát biểu của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

"Thay mặt HĐQT, tôi chân thành cảm ơn Ban điều hành về sự năng động, sáng tạo trong điều hành kinh doanh, cảm ơn sự tin tưởng của các cổ đông, đối tác và khách hàng đối với thương hiệu SMC. Tôi đặc biệt cảm ơn nỗ lực cống hiến hết mình của toàn thể CBCNV SMC để có thành công trong năm qua."

Kính thưa quý cổ đông và nhà đầu tư,

Năm 2017, SMC tiếp tục hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh do ĐHĐCĐ giao. Tổng doanh thu đạt 12.654 tỷ đồng, hoàn thành 120% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 270 tỷ đồng, hoàn thành 180% kế hoạch, đặc biệt thực hiện chi trả cổ tức với tỷ lệ 40% gồm 10% tiền mặt và 30% cổ phiếu. SMC tiếp tục khẳng định vị trí là nhà phân phối thép chuyên nghiệp, đồng thời không ngừng đẩy mạnh các hoạt động đầu tư chuyên sâu trong lĩnh vực gia công sản xuất thép.

Thành công của năm 2017 có ý nghĩa quan trọng cho năm tiếp theo kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại SMC (19/08/1988 - 19/08/2018), đặc biệt là dấu ấn 14 năm SMC chuyển biến và hoạt động theo mô hình Công Ty Cổ Phần. Từ một doanh nghiệp nhỏ chủ yếu hoạt động thương mại thép xây dựng, SMC đã phát triển thành một doanh nghiệp tiên phong không chỉ ở lĩnh vực phân phối thép mà còn mở rộng sang lĩnh vực gia công, sản xuất thép, với nhiều sản phẩm thép đa dạng chất lượng cao, phục vụ cho các công trình dân dụng và công nghiệp trong nước và khu vực, cũng như các định hướng đầu tư tiềm năng khác. Thành công của quá trình 30 năm thể hiện rõ ở sự tăng trưởng, quy mô, dấu ấn và vị thế SMC ngày nay. Với những thành tựu đạt được trong 30 năm qua, thương hiệu SMC đã trở thành thương hiệu uy tín, nhận được sự tín nhiệm và đánh giá cao của các đối tác, khách hàng trong và ngoài nước. Thế và lực của SMC ngày hôm nay đã mạnh hơn rất nhiều, là nền tảng vững chắc cho động lực phát triển, mở rộng không gian đầu tư và thị trường, phát huy hiệu quả chuỗi giá trị của hệ thống các công ty, đơn vị thành viên, đảm bảo khả năng phát triển bền vững và hiệu quả cho toàn hệ thống SMC.

Năm 2018, chắc chắn SMC sẽ tiếp tục phải đối mặt với nhiều thách thức từ bên trong lẫn bên ngoài nhưng cũng sẽ đón nhận nhiều cơ hội, thuận lợi tích lũy từ những năm trước để tạo ra những bướcphát triển đột phá. Cùng với việc phải tiếp tục củng cố xây dựng hệ thống quản trị theo chuẩn mực, sắp xếp cấu trúc ngành hàng, đi sâu vào văn hóa doanh nghiệp, tạo thêm động lực phát triển mới cho toàn hệ thống. Đặc biệt là phải tiếp tục phát huy thế mạnh của các cổ đông, xây dựng lòng tin chiến lược giữa đối tác, khách hàng, để đưa SMC trở thành định chế của một doanh nghiệp thép lớn mạnh, uy tín, và hiệu quả tại Việt Nam và khu vực.

Tiếp tục phát huy hành trình của 30 năm qua, kiên trì với phương châm chiến lược “quản trị minh bạch, kinh doanh hiệu quả, phát triển bền vững”, dựa trên nền tảng văn hóa “trách nhiệm, kỷ cương, gắn bó”, cùng với những kinh nghiệm và các nguồn lực mà SMC đã tích lũy được, và nhất là sự nỗ lực của toàn thể CBCNV để thực hiện kế hoạch đã đề ra trong năm 2018, tôi tin tưởng chắc chắn rằng SMC sẽ vững bước vươn xa trên chặng đường mới với vóc dáng mới, tiếp tục đạt được nhiều thành công vượt bậc trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

                                                               Trân trọng

                                 Chủ Tịch HĐQT/ NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN


 

© Copyright 2011 SMC. All rights reserved.
SGMedia TVKArch