Đội ngũ lãnh đạo

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

 

 

NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN
Sinh năm: 1961
Trình độ chuyên môn:
Quản Trị Kinh Doanh

 • Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại SMC

 

 

 

 

Ông NGUYỄN BÌNH TRỌNG
Sinh năm: 1963
Trình độ chuyên môn:
Cử nhân kinh tế - chuyên ngành Tài Chính Kế Toán

 • Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại SMC

 

 

 

 


Ông MA ĐỨC TÚ
Sinh năm: 1958
Trình độ chuyên môn:
Cử nhân ngân hàng - chuyên ngành Tài chính Tín dụng

 • Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại SMC
 • Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức.
 • Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Công Ty CP Địa Ốc 9.

 

 


 

Ông KONDO MAKOTO
Sinh năm: 1968

 • Thành viên Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại SMC
 • Tổng Giám Đốc Công Ty TNHH Hanwa Việt Nam
   
           

NGUYỄN NGỌC Ý NHI
Sinh năm: 1983
Trình độ chuyên môn:
Thạc sỹ kinh tế - chuyên ngành Tài Chính Ngân Hàng

 • Thành viên Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại SMC

 

   

Ông ĐẶNG HUY HIỆP
Sinh năm: 1961
Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư Cơ Khí Luyện Kim

 • Thành viên Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại SMC
 • Tổng Giám Đốc Công Ty Kim Khí Tp. Hồ Chí Minh

 

 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 
Ông VÕ HOÀNG VŨ
Tổng Giám Đốc
Sinh năm: 1978
Trình độ chuyên môn:
Cử nhân kinh tế - chuyên ngành QTKD
   
Ông NGUYỄN BÌNH TRỌNG
Phó Tổng Giám Đốc - Khối Tài Chính Kế Toán
Sinh năm: 1963
Trình độ chuyên môn:
Cử nhân kinh tế - chuyên ngành Tài Chính Kế Toán
   
NGUYỄN HỒNG CHÂU
Phó Tổng Giám Đốc - Khối Dự Án
Sinh năm: 1974
Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Ngoại Thương
   
Ông NGUYỄN VĂN TIẾN
Phó Tổng Giám Đốc - Khối HC - NS
Sinh năm: 1953
Trình độ chuyên môn:
Cử nhân chuyên ngành Xã Hội Học
   
BAN KIỂM SOÁT  
 

 

 

Ông NGUYỄN HỮU KINH LUÂN
Trưởng Ban Kiểm Soát
Sinh năm: 1982
Trình độ chuyên môn:
Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh Đại Học Murray, Hoa Kỳ

 

LÊ CẨM TÚ
Thành viên Ban Kiểm Soát
Sinh năm: 1981
Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Luật

 

ĐẶNG THỊ THU TRANG
Thành viên Ban Kiểm Soát
Sinh năm: 1980
Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Kinh Tế

 
 
 
 
 

 

© Copyright 2011 SMC. All rights reserved.
SGMedia TVKArch