Đội ngũ lãnh đạo

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

 

Ông NGUYỄN NGỌC ANH
Sinh năm: 1957
Trình độ chuyên môn:
Cử nhân chuyên ngành Tài Chính

 • Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại SMC
 • Thành viên HĐQT Công Ty Cổ Phần Thép Thống Nhất

 

 

 

 

NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN
Sinh năm: 1961
Trình độ chuyên môn:
Cao đẳng chuyên ngành QTKD

 • Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại SMC

 

 

 

 

Ông VÕ HOÀNG VŨ
Sinh năm: 1978
Trình độ chuyên môn:
Cử nhân kinh tế - chuyên ngành QTKD

 • Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại SMC
 • Tổng Giám Đốc Công Ty Liên Doanh Ống Thép SENDO

 

 

 

Ông MA ĐỨC TÚ
Sinh năm: 1958
Trình độ chuyên môn:
Cử nhân ngân hàng - chuyên ngành Tài chính Tín dụng

 • Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại SMC
 • Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức.
 • Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Công Ty CP Địa Ốc 9.
   
Ông TAIRA YOSHIYUKI
Sinh năm: 1967
 • Thành viên Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại SMC
 • Tổng Giám Đốc Công Ty TNHH Hanwa Việt Nam
   
   
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
   
 
   
           
   
   
I. Ông NGUYỄN NGỌC ANH
Tổng Giám Đốc
Sinh năm: 1957
Trình độ chuyên môn:
Cử nhân chuyên ngành Tài Chính
   
2. NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN
Phó Tổng Giám Đốc - Khối Kinh Doanh
Sinh năm: 1961
Trình độ chuyên môn:
Cao đẳng chuyên ngành QTKD
   
3. Ông VÕ HOÀNG VŨ
Phó Tổng Giám Đốc - Khối Sản Xuất
Sinh năm: 1978
Trình độ chuyên môn:
Cử nhân kinh tế - chuyên ngành QTKD
   
4. Ông NGUYỄN BÌNH TRỌNG
Phó Tổng Giám Đốc - Khối Tài Chính Kế Toán
Sinh năm: 1963
Trình độ chuyên môn:
Cử nhân kinh tế - chuyên ngành Tài Chính Kế Toán
   
5. NGUYỄN HỒNG CHÂU
Phó Tổng Giám Đốc - Khối Dự Án
Sinh năm: 1974
Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Ngoại Thương
   
6. Ông NGUYỄN VĂN TIẾN
Phó Tổng Giám Đốc - Khối HC - NS
Sinh năm: 1953
Trình độ chuyên môn:
Cử nhân chuyên ngành Xã Hội Học
   
BAN KIỂM SOÁT  
 

 

 

Ông NGUYỄN HỮU KINH LUÂN
Trưởng Ban Kiểm Soát
Sinh năm: 1982
Trình độ chuyên môn:
Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh Đại Học Murray, Hoa Kỳ

 

LÊ CẨM TÚ
Thành viên Ban Kiểm Soát
Sinh năm: 1981
Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Luật

 

ĐẶNG THỊ THU TRANG
Thành viên Ban Kiểm Soát
Sinh năm: 1980
Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Kinh Tế

 
 
 
 
 

 

© Copyright 2011 SMC. All rights reserved.
SGMedia TVKArch