Tầm nhìn - Triết lý kinh doanh

TẦM NHÌN: Là Doanh nghiệp Thép UY TÍN VÀ CHUYÊN NGHIỆP
Nói đến Thép, nghĩ đến SMC - Nói đến SMC, nghĩ đến Thép 
  SMC cam kết thực hiện đúng vai trò uy tín và chuyên nghiệp trong lĩnh vực phân phối, hoạt động gia công và sản xuất kinh doanh thép, thường xuyên hoàn thiện và đổi mới về chất lượng và dịch vụ không ngừng nâng cao, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng và thị trường.
SỨ MỆNH:
SMC khát khao được cống hiến năng lực và trí tuệ của mình vì sự tin cậy và lợi ích của khách hàng, vì tương lai ổn định và bền vững cho ngành Thép Việt Nam.
TRIẾT LÝ KINH DOANH:                                                                        
Biết người biết ta
Tiên phong trong mọi hoạt động
Hài hòa lợi ích
GIÁ TRỊ CỐT LÕI:
Chuyên nghiệp trong mọi hoạt động
Tối đa hóa lợi ích khách hàng
Đoàn kết, phấn đấu vì mục tiêu chung
Đề cao giá trị chữ Tâm trong mọi hoạt động
Uy tín
Chuyên nghiệp
Tinh thần học hỏi.

 

© Copyright 2011 SMC. All rights reserved.
SGMedia TVKArch