Tầm nhìn - Triết lý kinh doanh

TẦM NHÌN

Là Doanh nghiệp Thép UY TÍN VÀ CHUYÊN NGHIỆP
Nói đến Thép, nghĩ đến SMC - Nói đến SMC, nghĩ đến Thép

SMC cam kết thực hiện đúng vai trò uy tín và chuyên nghiệp trong lĩnh vực phân phối, hoạt động gia công và sản xuất kinh doanh thép, thường xuyên hoàn thiện và đổi mới về chất lượng và dịch vụ không ngừng nâng cao, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng và thị trường

SỨ MỆNH

SMC khát khao được cống hiến năng lực và trí tuệ của mình vìsự tin cậy và lợi ích của khách hàng, vì tương lai ổn định và bền vững cho ngành Thép Việt Nam.

TRIẾT LÝ KINH DOANH

Biết người biết ta
Tiên phong trong mọi hoạt động
Hài hòa lợi ích

GIÁ TRỊ CỐT LÕI 

Chuyên nghiệp trong mọi hoạt động
Tối đa hóa lợi ích khách hàng
Đoàn kết, phấn đấu vì mục tiêu chung
Đề cao giá trị chữ
Tâm trong mọi hoạt động
Uy tín
Chuyên nghiệp Tinh thần học hỏi.

© Copyright 2011 SMC. All rights reserved.
SGMedia TVKArch