Lễ ra mắt Công ty liên doanh SMC - SUMMIT

Ngày 05/06/2012, tại khách sạn Legend, đã diễn ra lễ ra mắt Công ty TNHH SMC-SUMMIT. Đây là liên doanh giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC và tập đoàn Sumitomo của Nhật Bản. Sự ra đời của liên doanh này không chỉ là sự hợp tác bình đẳng cùng nhau phát triển giữa SMC và Sumitomo mà còn là sự hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt - Nhật

© Copyright 2011 SMC. All rights reserved.
SGMedia TVKArch