Lễ ký kết hợp tác kinh doanh giữa SMC & HANWA

Ngày 24/07/2012 tại khách sạn New World diễn ra Lễ ký kết hợp tác kinh doanh giữa Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại SMC và Công ty TNHH HANWA, trong lĩnh vực sắt thép và gia công chế biến các loại thép lá (Coil Center) tại thị trường Việt Nam.

© Copyright 2011 SMC. All rights reserved.
SGMedia TVKArch