Đảng bộ SMC hỗ trợ xây dựng mới 03 căn nhà ở cho nhân dân trên địa bàn xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ

Căn cứ chương trình thỏa thuận hỗ trợ, hợp tác “Chung sức xây dựng nông thôn mới” giữa Đảng ủy Khối doanh nghiệp Thương mại Trung ương tại TP.HCM với Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã An Thới Đông (ký kết ngày 09 tháng 05 năm 2014).

 

Ông Nguyễn Văn Tiến (đứng thứ năm từ trái sang) - Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Đầu Tư Thương mại SMC đại diện trao tặng 03 căn nhà cho nhân dân.

Buổi lễ trao tặng nhà theo chương trình “Chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn xã An Thới Đông đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đảng ủy – Hội đồng nhân dân, UBND - Ủy ban MTTQ xã An Thới Đông chân thành cảm ơn Đảng bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC đã quan tâm hỗ trợ xây dựng mới 03 căn nhà ở cho nhân dân trên địa bàn xã vào ngày 30 tháng 10 năm 2014. Trong thời gian qua, Đảng bộ Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại SMC đã cùng với Đảng ủy Khối doanh nghiệp Thương mại Trung ương tại TP.HCM nhiệt tình hưởng ứng, hỗ trợ xã thực hiện chung sức xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là hỗ trợ xây dựng xóa 23 căn nhà ở tạm bợ, dột nát góp phần cùng với xã đẩy mạnh nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành tiêu chí số 9 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang nhà ở các khu dân cư phù hợp với qui hoạch phát triển, đảm bảo vẻ mỹ quan khi dân cư nông thôn theo Đề án xây dựng nông thôn mới xã An Thới Đông đã được UBND TP phê duyệt tại Quyết định số 3946/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2013.

Ông Nguyễn Tiến Hùng (đứng thứ năm từ trái sang) – Phó bí thư Đảng bộ Công ty Cổ phần Đầu Tư Thương mại SMC đại diện trao tặng 03 căn nhà cho nhân dân.

Nguồn: SMC

© Copyright 2011 SMC. All rights reserved.
SGMedia TVKArch