Công ty thành viên - KCN Phú Mỹ - Bà Rịa Vũng Tàu

CÔNG TY TNHH THÉP SMC

Đường 1B – Khu công nghiệp Phú Mỹ 1,
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Điện thoại: (064) 3922 866
Fax: (064) 3922 469

CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ THÉP SMC

Đường 1B – Khu công nghiệp Phú Mỹ 1,
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Điện thoại: (064) 3922 933
Fax : (064) 3922 499

© Copyright 2011 SMC. All rights reserved.
SGMedia TVKArch