Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại KCN Hiệp Phước

Vui lòng xem file đính kèm: File

© Copyright 2011 SMC. All rights reserved.
SGMedia TVKArch