Lịch sử hình thành

Năm 1988: Thành lập Cửa hàng VLXD số 15 thuộc trung tâm Bán buôn bán lẻ VLXD Miền Nam
Năm 1996: Chuyển đổi thành Xí nghiệp sản xuất kinh doanh Vật liệu Xây dựng Số 1
Năm 1998: Thương hiệu SMC chính thức ra đời, SMC viết tắt cho “Steel Materials Company”
Năm 2002: Đón nhận Huân chương Lao động hạng 3 và Logo SMC chính thức ra đời.
Năm 2008: Thành lập Công ty TNHH MTV SMC Bình Dương và công ty TNHH MTV Cơ Khí Thép SMC
Năm 2009: Thành lập Công ty TNHH MTV SMC Hiệp Phước và Công ty TNHH MTV Kinh doanh Thép
Năm 2010: Hoàn thành mục tiêu chiến lược 05 năm giai đoạn 2006 – 2010 với tổng sản lượng tiêu thụ đạt 558 ngàn tấn.
Năm 2011: Thành lập Công ty Cổ phần SMC Hà Nội.
Năm 2016: 10/2016: Ký kết hợp tác chiến lược dài hạn SMC - Hyundai Steel về tiêu thụ và phân phối HRC
  10/2016: Khánh thành nhà máy sản xuất lưới thép hàn SMC TOAMI
  1.042.672 tấn thép tiêu thụ
  9.441 ty Doanh thu thuần
  362,3 ty Lợi nhuận sau thuế

 

© Copyright 2011 SMC. All rights reserved.
SGMedia TVKArch