Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2018

Thứ bảy, ngày 21/04/2018 vừa qua, vào lúc 09:00 tại Hội trường Thống Nhất - Hội trường Đại Yến, Cổng 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam. Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

+  Tổng số cổ đông tham dự là 74 cổ đông
+  Đại diện : 28.105.545 cổ phần
+  Đạt tỷ lệ : 66,91% trên vốn Điều lệ

Nội dung Đại Hội gồm 2 phần chính:

Phần 1:

Đại hội thông qua chương trình Đại hội

Đại hội nghe HĐQT/ BKS trình bày các báo cáo hoạt động năm 2017, các Phương án hoạt động, đầu tư năm 2018

Phần 2: Thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội. Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty báo cáo kết quả HĐSXKD
Báo cáo phân tích các chỉ số - Báo cáo hoạt động HĐQT, hoạt động đối ngoại với các nhà đầu tư - Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Ban TGĐ trong năm 2017

 Ông Nguyễn Hữu Kinh Luân – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC

 Ông Đỗ Doãn Thành Công  – Kế toán trưởng Công ty báo cáo tài chính tóm tắt, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và thù lao HĐQT, BKS năm 2017 của Công Ty

 Ông Ma Đức Tú - Thành Viên HĐQT thay mặt Đoàn Chủ Tịch trình bày nội dung các tờ trình tại Đại Hội
Ông Võ Hoàng Vũ - Tổng Giám Đốc Công ty thay mặt Đoàn Chủ Tịch trình bày nội dung các tờ trình tại Đại Hội

 


Đại Hội thống nhất biểu quyết thông qua các tờ trình 

Cổ Đông tham gia thảo luận cùng Đoàn Chủ Tịch
Đoàn Chủ Tịch trả lời các câu hỏi từ Quý Cổ Đông
 


Ban Kiểm Phiếu Ban Thư Ký Ông Taira Yoshiyuki phát biểu cảm nghĩ tại Đại Hội

  Các TV.HĐQT Công ty CP ĐT TM SMC chụp hình lưu niệm tại Đại hội năm 2018

 

Thư ký đoàn đã đọc và thông qua biên bản trước Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ phần Đầu Tư - Thương Mại SMC năm 2018

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.

Toàn bộ Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 của Công Ty Cổ phần Đầu Tư - Thương Mại SMC đã được công bố trên website Công ty: www.smc.vn

Đại hội cổ đông Công Ty Cổ phần Đầu Tư - Thương Mại SMC năm 2018 kết thúc thành công tốt đẹp vào lúc 12 giờ 10 phút ngày 21/04/2018.

© Copyright 2011 SMC. All rights reserved.
SGMedia TVKArch