Chính sách nhân sự

 

" Nguồn Nhân Lực Là Tài Sản Vô Giá Của Công Ty "

 

Môi trường làm việc chuyên nghiệp:

  • Với hơn 22 năm phát triển và trưởng thành, SMC tự hào đã xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, kết hợp hài hoà giữa truyền thống tốt đẹp của doanh nghiệp đã được xây dựng và vun đắp qua các thời kỳ và quy trình quản lý khoa học theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2008.
  • Ban lãnh đạo Công ty chủ trương và cam kết và thực hiện 3 điều cho người lao động khi gia nhập vào đội ngũ SMC:
    • Tạo môi trường làm việc.
    • Cơ hội thăng tiến.
    • Thu nhập cạnh tranh và ổn định.

Tài sản vô giá của doanh nghiệp: nguồn nhân lực

  • Luôn xem nguồn nhân lực là tài sản vô giá, là yêu tố then chốt đã mang lại thành công vượt bậc cho công ty trong những năm gần đây. SMC luôn chú trọng đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực của mình. Công ty thường xuyên và liên tục gửi nhân viên tham gia các khoá đào tạo nghiệp vụ bên ngoài cũng như mời các chuyên gia đầu ngành đến công ty đào tạo các lớp ngắn và dài hạn.

Chính sách phúc lợi

- Lương, thưởng định kỳ hàng tháng/quýnăm.
- Khen thưởng theo năng lực và kết quả kinh doanh.
- Phát hành cổ phiếu ưu đã cho người lao động (ESOP)
- Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xa hội, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn 24/24.
- Theo dõi sức khỏe định kỳ hàng năm
- Chế độ thai sản, hỗ trợ CBCNV nữ nghỉ việc chăm sóc con nhỏ mới sinh
- Trợ cấp khó khăn
- Đào tạo nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ.
- Tổ chức tham quan, du lịch, vui chơi ở các địa điểm trong và ngoài nước hàng năm.
- Tổ chức các chuyến xe hỗ trợ đưa CBCNV về quê ăn tết tại các tỉnh miền Trung

SMC luôn là nơi để nhân tài gắn bó và phát triển

  

© Copyright 2011 SMC. All rights reserved.
SGMedia TVKArch