Các thành tích nổi bật

 • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2000.

 

 • Huân chương Lao động hạng 3 do Nhà nước khen tặng năm 2002.

 

 • Huân chương Lao động hàng 2 do Nhà nước khen tặng năm 2007.

 

 • Top 500 doanh nghiệp có doanh thu lớn nhất Việt Nam năm 2007, 2008.

 

 • Giải thưởng doanh nghiệp tổ chức và phát triển hệ thống phân phối tốt nhất năm 2008.

 

 • Thương hiệu mạnh Việt Nam năm 2007, 2008, 2009.

 

 • Thương hiệu nổi tiếng quốc gia năm 2010.

 

 • Thương hiệu chứng khoán uy tín năm 2010.

 

 • Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt năm 2005, 2007, 2008, 2010, 2011.

 

 • Giải thưởng Thương Mại Dịch Vụ Việt Nam năm 2008, 2009.

 

 • Giải thưởng Doanh Nhân Sài Gòn tiêu biểu năm 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.

 

 • Bằng khen hoàn thành xuất sắc Công tác xã hội từ thiện năm 2009.

 

 • Cúp thành tựu 10 năm “Đồng hành vì người nghèo” năm 2010.

 

 • Thành tích dẫn đầu danh sách “Những Công ty hoạt động hiệu quả nhất năm 2010” trong báo cáo "Những Công ty Việt Nam hoạt động hiệu quả nhất" năm 2010 của Profiles International Vietnam bình chọn
   

 

© Copyright 2011 SMC. All rights reserved.
SGMedia TVKArch