<![CDATA[SMC]]> vi-vn Designed by tvkarch@msn.com 60 TVK CMS <![CDATA[SMC – Câu chuyện kế thừa và điểm nhấn doanh nghiệp]]> (NDH) SMC vừa trải qua biến cố lớn về nhân sự chủ chốt, đó là sự ra đi đầy bất ngờ và tiếc nuối của cố Chủ tịch Nguyễn Ngọc Anh. Song, không vì thế mà SMC chững lại và nhà đầu tư vẫn có thể yên tâm vào triển vọng tương lai của Công ty.

]]>
Wed, 15 Nov 2017 13:57:58 GTM (NDH) SMC vừa trải qua biến cố lớn về nhân sự chủ chốt, đó là sự ra đi đầy bất ngờ và tiếc nuối của cố Chủ tịch Nguyễn Ngọc Anh. Song, không vì thế mà SMC chững lại và nhà đầu tư vẫn có thể yên tâm vào triển vọng tương lai của Công ty.

]]>
<![CDATA[Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ]]> Mon, 13 Nov 2017 11:14:14 GTM <![CDATA[Đại Hội Công Đoàn Công Ty CP ĐT TM SMC - Nhiệm kỳ V (2017-2022)]]> Chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; thực hiện sự chỉ đạo của Công đoàn Công Thương VN và được sự hỗ trợ, tạo điều kiện của Ban Tổng Giám đốc công ty. Ngày 28 tháng 10 năm 2017 Ban Chấp hành Công Đoàn Công ty CP ĐT-TM SMC long trọng tổ chức đại hội khóa 5, nhiệm kỳ 2017 – 2022 nhằm đánh giá kết quả hoạt động Công đoàn Công ty trong nhiệm kỳ qua và đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng thời bầu ra BCH nhiệm kỳ ( 2017-2022 ).

]]>
Mon, 30 Oct 2017 13:44:47 GTM Chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; thực hiện sự chỉ đạo của Công đoàn Công Thương VN và được sự hỗ trợ, tạo điều kiện của Ban Tổng Giám đốc công ty. Ngày 28 tháng 10 năm 2017 Ban Chấp hành Công Đoàn Công ty CP ĐT-TM SMC long trọng tổ chức đại hội khóa 5, nhiệm kỳ 2017 – 2022 nhằm đánh giá kết quả hoạt động Công đoàn Công ty trong nhiệm kỳ qua và đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng thời bầu ra BCH nhiệm kỳ ( 2017-2022 ).

]]>
<![CDATA[Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ]]> Wed, 18 Oct 2017 08:33:45 GTM <![CDATA[Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ]]> Wed, 18 Oct 2017 08:26:03 GTM <![CDATA[Nghị quyết HĐQT kết quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2017 và một số chỉ tiêu trong năm 2018]]> Vui lòng xem file đính kèm: File

]]>
Thu, 12 Oct 2017 10:59:56 GTM Vui lòng xem file đính kèm: File

]]>
<![CDATA[Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ]]> Tue, 26 Sep 2017 08:46:25 GTM <![CDATA[Nghị quyết của HĐQT - Mua cổ phiếu của Công Ty Nam Kim]]> Tue, 19 Sep 2017 10:37:41 GTM <![CDATA[Thông báo ngày đăng ký cuối cùng]]> Mon, 21 Aug 2017 10:57:16 GTM <![CDATA[SMC bứt phá nửa đầu năm]]> (ĐTTCO) - 6 tháng đầu năm 2017, với sản lượng tiêu thụ 530.800 tấn, doanh thu hơn 5.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 151,4 tỷ đồng, CTCP Đầu tư Thương mại SMC đã vượt kế hoạch kinh doanh của cả năm (lợi nhuận ròng 150 tỷ đồng).

]]>
Fri, 04 Aug 2017 16:26:18 GTM (ĐTTCO) - 6 tháng đầu năm 2017, với sản lượng tiêu thụ 530.800 tấn, doanh thu hơn 5.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 151,4 tỷ đồng, CTCP Đầu tư Thương mại SMC đã vượt kế hoạch kinh doanh của cả năm (lợi nhuận ròng 150 tỷ đồng).

]]>