<![CDATA[SMC]]> vi-vn Designed by tvkarch@msn.com 60 TVK CMS <![CDATA[Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2018]]> Thứ bảy, ngày 21/04/2018 vừa qua, vào lúc 09:00 tại Hội trường Thống Nhất - Hội trường Đại Yến, Cổng 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam. Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

+&nbsp; Tổng số cổ đông tham dự là 74 cổ đông
+&nbsp; Đại diện : 28.105.545 cổ phần
+&nbsp; Đạt tỷ lệ : 66,91% trên vốn Điều lệ

]]>
Mon, 23 Apr 2018 15:38:37 GTM Thứ bảy, ngày 21/04/2018 vừa qua, vào lúc 09:00 tại Hội trường Thống Nhất - Hội trường Đại Yến, Cổng 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam. Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

+&nbsp; Tổng số cổ đông tham dự là 74 cổ đông
+&nbsp; Đại diện : 28.105.545 cổ phần
+&nbsp; Đạt tỷ lệ : 66,91% trên vốn Điều lệ

]]>
<![CDATA[Nghị quyết Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2018]]> Mon, 23 Apr 2018 13:56:50 GTM <![CDATA[Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2018]]> Mon, 23 Apr 2018 13:52:40 GTM <![CDATA[Tài liệu Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2018]]> Wed, 28 Mar 2018 08:40:37 GTM <![CDATA[Thư mời Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2018]]> Fri, 23 Mar 2018 09:13:51 GTM <![CDATA[Nghị quyết thông qua số liệu BCTC kiểm toán năm 2017 - Các nội dung trình ĐHCĐ thường niên năm 2018]]> Mon, 12 Mar 2018 09:24:53 GTM <![CDATA[Nghị quyết về việc điều chỉnh tăng mục tiêu lợi nhuận sau thuế]]> Mon, 12 Mar 2018 09:21:26 GTM <![CDATA[Năm 2018]]> Thu, 08 Mar 2018 09:15:33 GTM <![CDATA[Thông báo ngày đăng ký cuối cùng]]> Fri, 02 Feb 2018 09:29:59 GTM <![CDATA[Thông báo về việc đầu tư lĩnh vực thép xây dựng tại Việt Nam]]> Được sự chấp thuận của các cơ quan hữu quan, công ty Marubeni Itochu Sumisho Techno Steel JSC (trụ sở chính tại Chiyoda Tokyo, TGĐ Mr Nakano Jiro, viết tắt là MISTS) xin thông báo đến quý khách hàng chúng tôi sẽ tiếp nhận việc kinh doanh thép xây dựng tại Việt Nam của công ty SMC SUMMIT Limited Liability (viết tắt là SMC S) từ công ty Sumitomo Shoji JSC (trụ sở chính tại Chuo Tokyo, TGD Mr Nakamura Kuniharu).

]]>
Thu, 01 Feb 2018 10:00:29 GTM Được sự chấp thuận của các cơ quan hữu quan, công ty Marubeni Itochu Sumisho Techno Steel JSC (trụ sở chính tại Chiyoda Tokyo, TGĐ Mr Nakano Jiro, viết tắt là MISTS) xin thông báo đến quý khách hàng chúng tôi sẽ tiếp nhận việc kinh doanh thép xây dựng tại Việt Nam của công ty SMC SUMMIT Limited Liability (viết tắt là SMC S) từ công ty Sumitomo Shoji JSC (trụ sở chính tại Chuo Tokyo, TGD Mr Nakamura Kuniharu).

]]>