<![CDATA[SMC]]> vi-vn Designed by tvkarch@msn.com 60 TVK CMS <![CDATA[Thông báo số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành]]> Fri, 17 May 2019 09:19:37 GTM <![CDATA[Báo cáo kết quả thu hồi cổ phiếu của CBNV nghỉ việc để làm cổ phiếu quỹ của Công ty]]> Thu, 16 May 2019 13:25:13 GTM <![CDATA[Công bố thông tin thay đổi thành viên HĐQT đại diện phần vốn góp của Công ty Hanwa tại Công ty SMC]]> Mon, 13 May 2019 14:18:58 GTM <![CDATA[Nghị quyết thay đổi người đại diện phần vốn góp của Hanwa tham gia thành viên HĐQT Công ty SMC]]> Mon, 13 May 2019 14:11:13 GTM <![CDATA[Hanwa lần thứ ba đầu tư vào SMC]]> Tập đoàn Hanwa (Nhật Bản) và SMC vừa ra mắt Công ty TNHH Gia công và Dịch vụ Thép Hanwa SMC Hà Nội.
Đây là liên doanh thứ 3 giữa hai đơn vị trong vòng 10 năm qua nhằm gia tăng chuỗi giá trị cho các sản phẩm thép cung cấp cho ngành công nghiệp phụ trợ tại thị trường phía Bắc.

]]>
Wed, 08 May 2019 08:39:54 GTM Tập đoàn Hanwa (Nhật Bản) và SMC vừa ra mắt Công ty TNHH Gia công và Dịch vụ Thép Hanwa SMC Hà Nội.
Đây là liên doanh thứ 3 giữa hai đơn vị trong vòng 10 năm qua nhằm gia tăng chuỗi giá trị cho các sản phẩm thép cung cấp cho ngành công nghiệp phụ trợ tại thị trường phía Bắc.

]]>
<![CDATA[THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ (HR Manager – Head Office)]]> Tue, 23 Apr 2019 09:00:43 GTM <![CDATA[Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2019]]> Mon, 22 Apr 2019 14:38:06 GTM <![CDATA[Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019]]> Mon, 22 Apr 2019 14:22:03 GTM <![CDATA[Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Công Ty SMC năm 2019]]> Ngày 20/04/2019, vào lúc 09 giờ 05 phút tại Hội trường Thống Nhất - Phòng Đại Yến, Cổng 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam.
Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

]]>
Mon, 22 Apr 2019 14:21:53 GTM Ngày 20/04/2019, vào lúc 09 giờ 05 phút tại Hội trường Thống Nhất - Phòng Đại Yến, Cổng 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam.
Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

]]>
<![CDATA[Năm 2019]]> Fri, 19 Apr 2019 11:39:06 GTM