Map

Contact

Trụ sở chính của Công ty là nơi đặt văn phòng làm việc của Tổng Giám đốc, các Giám đốc Công ty và các phòng chuyên môn của Công ty gồm: phòng Kinh doanh tổng hợp, phòng Kinh doanh công trình, phòng Dự án thị trường, phòng Tài chính kế toán, phòng Hành chính – Nhân sự, Phòng Giao nhận kho vận.

Trụ sở chính Công ty Cổ phần Đầu Tư - Thương Mại SMC:

Địa chỉ: 396 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM.
Điện thoại: (84-08) 3899 2299
Fax: (84-08) 3898 0909
Website: www.smc.com.vn - www.smc.vn

 

© Copyright 2011 SMC. All rights reserved.
SGMedia TVKArch