Phim Tư Liệu

Hệ thống Coil Center SMC Đà Nẵng

Hệ thống Coil Center SMC Đà Nẵng Công ty TNHH MTV SMC Đà Nẵng được thành lập vào ngày 04/09/2018, là đơn vị thành viên trực thuộc Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại SMC. Hoạt động chính: Kinh doanh và gia công thép cán...

Công Ty TNHH MTV Cơ Khí Thép SMC

Hệ thống sản xuất Thép Cán Nguội & Thép Lá Mạ Kẽm I Nhà máy Cơ Khí Thép SMC CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ THÉP SMC được thành lập vào ngày 26/11/2008 , là đơn vị thành viên trực thuộc Công ty Cổ Phần...