Phim Tư Liệu

Công Ty TNHH MTV Cơ Khí Thép SMC

Hệ thống sản xuất Thép Cán Nguội & Thép Lá Mạ Kẽm I Nhà máy Cơ Khí Thép SMC CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ THÉP SMC được thành lập vào ngày 26/11/2008 , là đơn vị thành viên trực thuộc Công ty Cổ Phần...