Lễ ký kết & ra mắt Công ty TNHH Gia Công & DV Thép Hanwa SMC Hà Nội