Nhà Máy SMC Phú Mỹ

Công ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại SMC thực hiện đầu tư mới cụm dự án 9.7ha SMC Phú Mỹ tại KCN Phú Mỹ 2, BRVT với tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng bao gồm 1 Liên doanh giữa SMC và Samsung C&T và 2 công ty con do SMC sở hữu 100%, hình thành nên trung tâm Gia Công Thép – Coil Center – lớn nhất nước với tổng công suất thiết kế đạt 300.000 tấn thép và 10 triệu sản phẩm/năm.

SMC Trading Investment Joint Stock Company has made a new investment in the 9.7ha SMC Phu My project cluster in Phu My 2 Industrial Park, Ba Ria Vung Tau with a total investment capital of more than 1,000 billion dong, including a joint venture between SMC and Samsung C&T and two SMC fully owned subsidiaries, forming the largest Coil Center in Vietnam with a total design capacity of 300,000 tons and 10 million products per year.

Chia sẻ bài viết