Truyền Thông

Hiệp hội Thép: Nếu tăng thuế xuất khẩu phôi thép và giảm thuế nhập khẩu thép thành phẩm, một số nhà sản xuất thép trong nước có thể phá sản

Do đó quan điểm của VSA là Chính phủ cần có chính sách nhất quán để bảo vệ ngành sản xuất trong nước. Hiệp hội Thép Việt Nam vừa có văn bản trả lời Bộ Tài chính góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi,...