Tuyển Dụng

Bản tin tuyển dụng tháng 6 năm 2020

Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC thành lập vào năm 1988, chúng tôi hoạt động mạnh mẽ trong lĩnh vực phân phối, thương mại, gia công và sản xuất Thép các loại. Trải qua 32 năm xây dựng và phát triển. Hệ thống SMC...