Biên lợi nhuận gộp giảm về 2%, Thép SMC báo lãi quý IV giảm 69%

Theo BCTC hợp nhất quý IV, Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (HoSE: SMC) ghi nhận doanh thu tăng 37% đạt 6.149 tỷ đồng. Giá vốn tăng mạnh hơn nên lợi nhuận gộp giảm 62%. Biên lợi nhuận gộp giảm sâu từ 8% về 2%. Doanh nghiệp cho biết giá bán trong quý giảm so với quý trước nhưng vẫn cao hơn so với cùng kỳ năm trước nên doanh thu tăng. Tuy nhiên, một số nguyên liệu thép dẹt (mỏng) đang phải dự phòng tồn kho làm giảm hiệu quả hoạt động.

Trong quý IV, SMC trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 111 tỷ đồng khiến giá vốn hàng bán tăng thêm một lượng tương ứng.

Doanh thu tài chính tăng 58%, chi phí tài chính gấp 9 lần lên 67 tỷ đồng. Chi phí bán hàng giảm 15%, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 84%.

Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ ghi nhận 47 tỷ đồng, giảm 69%. Dù vậy, với kết quả tăng trưởng đột biến nửa đầu năm, doanh nghiệp thép vẫn đạt 875 tỷ đồng lãi ròng, tăng 186% so với năm 2020.

Đơn vị: tỷ đồng

Thép SMC cho biết sản lượng năm 2021 giảm 6% so với năm trước. Song, giá bán bình quân tăng mạnh, duy trì mức cao trong thời gian dài cùng giá vốn đạt mức bình quân thấp. Chi phí bán hàng tăng do chi phí vận tải tăng (thông qua nhiều phương thức bán hàng) và chi phí nhân viên tăng (tăng năng suất lao động). Chi phí quản lý giảm do hoàn nhập dự phòng các khoản phải thu từ khách hàng.

Tại thời điểm cuối năm, Thép SMC có 9.019 tỷ đồng tổng tài sản, tăng thêm 34% so với đầu năm; chủ yếu tăng trong khoản phải thu khách hàng và hàng tồn kho.

Doanh nghiệp lý giải trong năm đầu tư nhà máy mới tại khu công nghiệp Phú Mỹ, tăng tồn kho để đảm bảo hoạt động sản xuất được liên tục và ổn định. Vào thời điểm cuối năm, giá bán có chiều hướng giảm nên SMC đã chủ động giảm tồn kho. Đồng thời, công ty cũng tăng dư nợ và ngày thu nợ cho những khách hàng lớn, kinh doanh ổn định và phát triển.

Doanh nghiệp thép tăng vay nợ ngắn hạn từ 2.609 tỷ đồng lên 3.137 tỷ đồng, tăng vay nợ dài hạn từ 49 tỷ đồng lên 472 tỷ đồng.

Về hoạt động đầu tư, Thép SMC đã bán khoản đầu tư vào Thép Việt Nam (TVN), giảm sở hữu Thép Pomina (POM) trong khi duy trì sở hữu tại Nam Kim (NKG) và Thép tấm lá Thống Nhất (TNS). Ngoài ra, doanh nghiệp đầu tư hơn 38 tỷ đồng vào Công ty TNHH VSSC Steel Center – liên doanh Coil Center cùng với Samsung C&T.

smc-dau-tu.png

SMC

 

Nguồn NDH

Chia sẻ bài viết