Bộ Công Thương miễn áp dụng biện pháp tự vệ đối với một số sản phẩm thép nhập khẩu

Bộ Công Thương vừa ra thông báo quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ và biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại (PVTM) đối với sản phẩm thép (vụ việc ER01.SG04 và AC01.SG04).

Cục Phòng vệ Thương mại, Bộ Công Thương cho biết, căn cứ điểm c khoản 1 Điều 16 Thông tư 37 ngày 29/11/2019 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp PVTM, Cục đã có Thông báo số 18 ngày 6/9 về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị miễn trừ các vụ việc nêu trên.

Sau khi tiếp nhận và xử lý theo quy định, Bộ Công Thương đã ban hành 7 quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ và biện pháp chống lẩn tránh biện pháp PVTM cho năm 2021 và 2022.

Trong đó, Công ty TNHH thép Daeho Việt Nam được nhập khẩu 11.310 tấn trong diện miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ, chống lẩn tránh trong năm 2022. Các công ty khác có trong danh sách là Công ty TNHH SX que hàn Đại Tây Dương, Công ty HHCN Lâm Viễn Vĩnh Phúc…

Thứ tự Tên doanh nghiệp được cấp miễn trừ Số QĐ Lượng cấp miễn trừ (tấn)
Miễn trừ biện pháp tự vệ sản phẩm phôi thép, thép dài – vụ việc ER01.SG04
1 Công ty TNHH CN Chia Chen (2021) 2678/QĐ-BCT 129
2 Công ty TNHH SX que hàn Đại Tây Dương (2022) 2679/QĐ-BCT 1.218
Miễn trừ biện pháp chống lẩn tránh biện pháp PVTM đối với sản phẩm thép – vụ việc AC01.SG04
3 Công ty CP thép chính xác Sunway (2022)

2675/QĐ-BCT

575
4 Công ty CP thép chính xác Sunway (bổ sung năm 2021)

2674/QĐ-BCT

147
5 Công ty HHCN Lâm Viễn Vĩnh Phúc (2022)

2670/QĐ-BCT

1.085
6 Công ty TNHH thép Daeho Việt Nam (2022)

2677/QĐ-BCT

11.310
7 Công ty TNHH CN Chia Chen (2021)

2676/QĐ-BCT

119

 

Trước đó, ngày 20/3/2020, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 918 về việc gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu. Cùng ngày, Bộ cũng ban hành quyết định số 920 về việc gia hạn áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp PVTM đối với một số sản phẩm thép cuộn, thép dây nhập khẩu.

 


Nguồn NDH

Chia sẻ bài viết