Công ty CP ĐT TM SMC hỗ trợ CBNV SMC Đà Nẵng thiệt hại do bão số 4

  • Ban Lãnh Đạo Công ty và Ban CHCĐ CS Công ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC thực hiện công tác hỗ trợ 25 triệu đồng đến CBNV SMC Đà Nẵng bị thiệt hại do bão số 4.

Với tinh thần tương thân, tương ái và văn hóa truyền thống của doanh nghiệp. Sáng ngày 30 tháng 09 năm 2022 đại diện Ban Giám Đốc, khối HCNS Công ty SMC Đà Nẵng tổ chức trao những phần hỗ trợ kinh phí từ Công ty SMC đến 06 CBNV SMC Đà Nẵng bị thiệt hại nhà cửa do cơn bão số 4. Với mong muốn góp phần cùng các gia đình bị tác động sớm khắc phục hậu quả. Ông. Đặng Huy Hiệp – đại diện BLĐ SMC cho biết, từ phía Doanh nghiệp sẽ có những hành động kịp thời chia sẻ với CBNV bị ảnh hưởng của cơn bão, để các gia đình cán bộ vượt qua những khó khăn, khắc phục những thiệt hại, hậu quả của cơn bão Noru vừa qua.

Đại diện tất cả CBNV SMC Đà Nẵng, Phòng HCNS SMC Đà Nẵng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Lãnh đạo, Ban CHCĐ, Phòng HCNS Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC đã kịp thời thăm hỏi và hỗ trợ CBNV bị thiệt hại do bão số 04 gây ra.

Ông. Nguyễn Hùng Cường – Giám đốc SMC Đà Nẵng trao phần hỗ trợ từ Công ty SMC đến CBNV SMC Đã Nẵng bị thiệt hại do bão số 4

Ông. Nguyễn Thanh Chung – Trưởng phòng HCNS SMC Đà Nẵng trao phần hỗ trợ từ Công ty SMC đến CBNV SMC Đà Nẵng

 

 

Nguồn SMC

Chia sẻ bài viết