Điều Lệ Cty tháng 8.2019 – Tăng vốn ĐL sau phát hành chi cổ tức và ESOP