Nghị quyết HĐQT ngày 22.02.2023

Vui lòng xem file đính kèm:NQ HĐQT thông qua:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức ĐHCĐTN năm 2023

2. Thông qua chủ trương ký các hợp đồng nguyên tắc, các giao dịch mua bán, dịch vụ giữa các bên liên quan

3. Thông qua việc thay đổi GĐ/ Người ĐDPL tại Cty TNHH Gia Công Thép SMC Phú Mỹ

20230222-SMC-CBTT Nghi quyet HĐQT - ngay 22.02.2023
Download PDF

Chia sẻ bài viết