Nghị Quyết HĐQT – Ngày 22.07.2020

Hội đồng quản trị thống nhất về việc Chủ tịch HĐQT Cty CP Đầu Tư Thương Mại SMC sẽ đương nhiên là Chủ tịch tại các đơn vị thành viên có 100% vốn đầu tư của Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC kể từ ngày 22/07/2020.

Vui lòng xem file đính kèm: SMC- CBTT- Chủ Tịch tại các ĐVTV có 100% vốn của Cty mẹ - đkNQ
Download PDF

Chia sẻ bài viết