Nghị quyết HĐQT ngày 31.01.2024 về việc Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc thường trực Cty