SMC: Quý 1 lãi sau thuế 215 tỷ, gấp 15 lần cùng kỳ 2020, hoàn thành gần 72% kế hoạch cả năm

Công ty cho biết hoạt động sản xuất ngày càng phát triển. Năng suất hoạt động sản xuất ổn định và vẫn tiếp tục duy trì ở mức cao.

CTCP Đầu tư thương mại SMC (mã SMC – HSX) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý I/2021 tăng vượt trội so với các năm trước và là kết quả cao nhất lịch sử thành lập công ty.

Cụ thể, doanh thu quý này của SMC đạt gần 5.070 tỷ đồng, tăng gần 47% cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp cải thiện, đạt 8,5% so với 4,9% của quý 1/2020.

Doanh thu tài chính quý này đạt gần 31 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ 2020, chi phí tài chính giảm 31%.

Do sản lượng tiêu thụ nhiều nên chi phí bán hàng vượt 100 tỷ đồng, tăng 130% cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận trước thuế quý 1/2021 của SMC đạt gần 262 tỷ đồng, gấp 11 lần cùng kỳ 2020.

Lợi nhuận sau thuế đạt 215,6 tỷ đồng, gấp gần 15 lần cùng kỳ 2020.

Lãi ròng cổ đông công ty mẹ đạt 208 tỷ đồng, gấp 20 lần cùng kỳ 2020. EPS quý 1/2021 đạt 3.416 đồng.

KQKD hợp nhất quý I/2021 của SMC

Theo giải thích của SMC, so với cùng kỳ 2020, doanh số tăng 47% nhưng sản lượng tiêu thụ chỉ tăng 12% do giá vốn thấp dẫn đến hiệu quả cao. Hoạt động tài chính tốt làm tăng thêm hiệu quả như sử dụng vốn tiết kiệm, tăng vòng quay vốn, thoát bớt đầu tư. Công ty cho biết hoạt động sản xuất ngày càng phát triển. Năng suất hoạt động sản xuất ổn định và vẫn tiếp tục duy trì ở mức cao.

Đầu tư Thương mại SMC (SMC) đã công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ, dự kiến trình cổ đông kế hoạch tiêu thụ 1,35 triệu tấn thép; bao gồm 670.000 tấn thép dài và 680.000 tấn thép dẹt.

Tương ứng, doanh thu kế hoạch đạt 18.000 tỷ đồng, tăng 14,4%; lợi nhuận sau thuế 300 tỷ, giảm 5% so với năm trước. Mới đây, SMC đã điều chỉnh kế hoạch từ con số ban đầu 160 tỷ lên 300 tỷ đồng. Công ty dự chia cổ tức với tỷ lệ không dưới 10% vốn điều lệ.

Kế hoạch 2021 của SMC

Như vậy so với kế hoạch năm, công ty đã hoàn thành 28% doanh thu và 71,8% kế hoạch lợi nhuận.

Tại thời điểm 31/3/2021, tổng tài sản của SMC đạt 7.952 tỷ đồng, tăng hơn 1.200 tỷ so với đầu năm.

Công ty có hơn 1.000 tỷ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng. Hàng tồn kho tăng mạnh hơn 1.000 tỷ so với đầu năm.

Nợ ngắn hạn 2.700 tỷ, nợ dài hạn 49 tỷ, tình hình tài chính lành mạnh.

SMC đang nắm giữ 9,2 triệu cổ phiếu NKG của CTCP Thép Nam Kim với giá mua 27.000 đồng/cp.

Nguồn CafeF

Chia sẻ bài viết