Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp – thay đổi lần thứ 17- tăng vốn điều lệ sau phát hành cổ phiếu trả cổ tức