Lễ Kick-Off triển khai đề án “Tổ chức tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cải tiến sản xuất tại nhà máy SMC Phú Mỹ”

  • Ngày 01/12/2022 vừa qua, buổi lễ Kick-Off Triển khai đề án “Tổ chức tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật để cải tiến sản xuất tại các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh lực công nghiệp hỗ trợ và sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh khu vực phía nam”đã được tổ chức tại toà nhà SMC Phú Mỹ.
  • Qua quá trình khảo sát, thương thảo và làm việc, xét thấy Công ty TNHH Gia Công Thép SMC Phú Mỹ và Công Ty TNHH Cơ Khí Chính Xác SMC Phú Mỹ phù hợp với mục đích của chương trình. Được sự đồng thuận của Ban giám đốc 2 Công ty, Ban tư vấn và Công ty đã phối hợp triển khai đề án cải tiến năng suất, chất lượng từ ngày 14/11/2022.

Nhằm tổng kết quá trình khảo sát, đánh giá hiện trạng nhà máy, xác định các đề tài cải tiến và kế hoạch hành động. Phía 2 Công ty tiến hành tổ chức buổi lể Kick – Off phát động chương trình cải tiến.

Về tham dự tại buổi lễ, có sự góp mặt của Ban lãnh đạo công ty Cổ phần đầu tư thương mại SMC và phía đại diện trung tâm kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp khu vực phía nam.

Ông Đặng Huy Hiệp – Tổng Giám đốc công ty Cổ phần đầu tư thương mại SMC phát biểu chỉ đạo và cam kết của Ban lãnh đạo thực hiện chương trình cải tiến

Trong bài phát biểu, Ông Đặng Huy Hiệp cũng đã nhấn mạnh :” Ban lãnh đạo công ty tạo mọi điều kiện tốt nhất để 02 nhà máy triển khai và đi đến thành công của dự án lần này đúng tiến độ, chúng ta thực hiện dự án này không chỉ riêng là đối với 02 nhà máy mà là sự lan tỏa cũng như là cơ hội cho các nhà máy khác trong hệ thống học tập. Vì vậy trách nhiệm hôm nay của các Ban cải tiến nhà máy không chỉ là sự hợp tác với các chuyên gia mà đó là trách nhiệm đối với việc thay đổi mạnh mẽ diện mạo của các nhà máy trong thời gian tới.” Chỉ đạo Ban TF cần cố gắng Học thật – làm thật – năng lực thật để có thể triển khai hiệu quả góp phần tăng năng suất, chất lượng giúp cho công ty tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đại diện phía trung tâm kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp khu vực phía nam (IDCS)

Ông Nguyễn Anh Việt – Quyền giám đốc trung tâm IDCS phát biểu tại buổi lễ

Trung tâm Kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp khu vực phía nam (Trung tâm IDCS) thuộc Cục Công Nghiệp, Bộ Công Thương là đơn vị tổ chức thực hiện đề án “Tổ chức tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật để cải tiến sản xuất tại các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh lực công nghiệp hỗ trợ và sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh khu vực phía nam” theo quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 18/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn từ 2016 đến 2025.

Mục đích của chương trình là: Tư vấn, hỗ trợ cải tiến sản xuất nhằm tăng năng suất, chất lượng, giảm giá thành sản phẩm, cải thiện môi trường sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ.

Ngoài ra tại buổi lễ, còn có sự góp mặt của đại diện Ban giám đốc, trưởng các bộ phận và toàn thể thành viên ban TF của 2 nhà máy SMC Phú Mỹ.


Buổi lễ đã diễn ra trong không khí hân hoan, phấn khởi. Các Chuyên gia trung tâm IDSC cũng đã đưa ra những đề tài cải tiến liên quan đến nâng cao sản xuất, chất lượng sản phẩm, cải tiến hiện trường, sức khỏe và an toàn và đặt ra các mục tiêu hoàn thành trong 9 tuần cải tiến.

Ông Lê Công Phương – Đại diện nhóm chuyên gia Báo cáo nội dung Kick – Off cải tiến phụ trách cải tiến tại Công Ty TNHH Gia Công Thép SMC Phú Mỹ

Ông Trần Đức Duy – Đại diện nhóm chuyên gia Báo cáo nội dung Kick – Off cải tiến phụ trách cải tiến tại Công Ty TNHH Cơ khí chính xác SMC Phú Mỹ

Ông Võ Đình Tuyên (Phó giám đốc Kỹ thuật sản xuất) Đại diện cho ban TF 2 nhà máy có đôi lời phát biểu

Kết thúc chương trình, Ban lãnh đạo SMC Phú Mỹ cùng với Ban TF tiến hành ký cam kết thể hiện sự quyết tâm cải tiến.
Ông Nguyễn Quốc Thắng – Giám đốc Công ty TNHH Cơ Khí Chính Xác SMC Phú Mỹ

Ban TF công ty TNHH Cơ khí chính xác ký cam kết

Với quy mô phát triển lớn và nhanh của SMC như hiện nay thì với thói quen sản xuất cũ, tư duy cũ, nhận thức cũ cần loại bỏ và thay thế, với tầm nhìn đưa SMC cạnh tranh sòng phẳng với các Tập đoàn lớn, thì cần có kế hoạch cụ thể và việc tập trung nâng tầm khối sản xuất là một mục tiêu cực kỳ quan trọng của SMC. Buổi lễ Kick OFF lần này là dấu mốc quan trọng cho việc thay đổi về tư duy góp phần xây dựng doanh nghiệp năng động và hiệu quả.

 

Nguồn SMC

Chia sẻ bài viết