Nghị quyết thông qua việc cấp bổ sung vốn cho Cty TNHH MTV SMC Tân Tạo