Sản xuất, bán hàng thép cán nóng, thép cán nguội đều giảm trong tháng 6

 

Sản xuất thép cán nóng, cán nguội đều giảm trong tháng 6. 

Theo thông tin từ Hiệp hội Thép (VSA), trong tháng 6, sản xuất thép cuộn cán nóng (HRC) đạt 598.602 tấn, giảm 0,6% so với tháng 5 nhưng tăng hơn 2,4 lần so với cùng kỳ 2020. Lượng HRC tiêu thụ là 599.989 tấn, giảm 2,6% so với tháng trước nhưng tăng 2,72 lần so với cùng kỳ 2020.

Tính chung 6 tháng đầu năm, sản xuất HRC đạt 3,49 triệu tấn, tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Bán hàng HRC đạt 3,67 triệu tấn, tăng hơn 2,25 lần so với cùng kỳ 2020. Trong đó, xuất khẩu đạt 693.730 tấn, tăng hơn 3,26 lần so với 6 tháng đầu năm 2020.

Về CRC, theo VSA, trong tháng 6, sản xuất đạt 460.779 tấn, giảm 5,91% so với tháng 5, nhưng tăng 38,8% so với cùng kỳ 2020. Bán hàng đạt 233.266 tấn, giảm 0,69% so với tháng trước nhưng tăng 31,6% so với cùng kỳ 2020. Trong đó, xuất khẩu đạt 70.219 tấn, tăng 5,15% so với tháng trước và tăng gấp 3,21 lần so với cùng kỳ năm trước. CRC là nguyên liệu để tạo ra các sản phẩm như thép tấm, thép cuộn, thép tấm phẳng mỏng…

Trong 6 tháng đầu năm, sản xuất CRC đạt 2,75 triệu tấn, tăng 42,4% so với cùng kỳ 2020. Bán hàng đạt 1,29 triệu tấn, tăng 26,8% so với cùng kỳ 2020. Trong đó xuất khẩu đạt 305.260 tấn, tăng 27,9% so với cùng kỳ 2020.

 

Nguồn NDH

Chia sẻ bài viết