Thép SMC: Tăng 4 lần tồn kho giá thấp và chiếm hơn 44% tổng tài sản, giá thép tăng thúc đẩy lãi ròng nửa đầu năm vọt 13 lần với 748 tỷ đồng

Năm 2021, SMC đặt mục tiêu 18.000 tỷ doanh thu và 300 tỷ lãi sau thuế. Như vậy sau 6 tháng, Công ty đã thực hiện được 61% chỉ tiêu doanh thu và vượt 149% chỉ tiêu lợi nhuận được giao.

Nhà máy Coil Center Cơ Khí Thép SMC – BRVT

CTCP Đầu tư Thương mại SMC (SMC) vừa công bố BCTC quý 2/2021 với doanh thu hơn 5.952 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ năm 2020. Khấu trừ giá vốn, Công ty thu về lãi gộp cao gấp 7,5 lên mức 682,5 tỷ đồng. Biên lãi gộp cũng cải thiện đáng kể, từ con số 2,5% (quý 2/2020) lên 11,5% trong quý 2/2021.

Khấu trừ chi phí, lãi sau thuế SMC thu về 532 tỷ đồng, cao gấp gần 13 lần so với cùng kỳ. Theo đó, SMC tiếp tục phá đỉnh lợi nhuận từ trước đến nay trong quý 2/2021.

Giải trình cho kết quả ấn tượng trên, SMC cho biết hoạt động sản xuất kinh doanh khá ổn định, tuy nhiên giá cả liên tục tăng nhanh làm hiệu quả Công ty tương ứng tăng mạnh. Bên cạnh đó, Công ty cũng chủ động nguồn nguyên liệu, đảm bảo năng suất trong sản xuất, gia công và tồn kho luôn ở mức cao, giá vốn thấp.

Song song, SMC cũng tăng tỷ trọng thép thông qua sản xuất và gia công, từ đó cải thiện biên lợi nhuận. Ngoài ra, trong kỳ hoạt động tài chính Công ty cũng hiệu quả nhờ lãi vay giảm, sử dụng vốn tiết kiệm, tăng nhanh vòng quay vốn, giảm bớt đầu tư và hoàn nhập dự phòng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Công ty đạt 11.022 tỷ đồng doanh thu, tăng 55% và 748 tỷ lãi sau thuế, tăng cao gấp hơn 13 lần so với nửa đầu năm ngoái.

Năm 2021, SMC đặt mục tiêu 18.000 tỷ doanh thu và 300 tỷ lãi sau thuế. Như vậy sau 6 tháng, Công ty đã thực hiện được 61% chỉ tiêu doanh thu và vượt 149% chỉ tiêu lợi nhuận được giao.

Được biết, giá thép tăng cao từ năm 2020 kéo dài sang nửa đầu năm 2021 là động lực giúp các doanh nghiệp trong ngành tăng trưởng kinh doanh vượt bậc.

Tính đến thời điểm 30/6/2021, tổng tài sản của SMC tăng mạnh lên mức 9.432 tỷ đồng, tức tăng hơn 40% so với hồi đầu năm. Riêng hàng tồn kho trong kỳ của SMC cũng nhảy vợt lên mức 4.081 tỷ đồng, cao gấp 4 lần sau 6 tháng và chiếm hơn 43% tổng tài sản.

 

Nguồn CafeF

Chia sẻ bài viết