Hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư, SMC báo lãi đi ngang quý II

Công ty Đầu tư Thương mại SMC (HoSE: SMC) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II với doanh thu thuần 3.632 tỷ đồng, giảm 19,5% so với cùng kỳ năm trước. Công ty cho biết sản lượng quý II giảm nhẹ 4% và giá giảm khiến doanh thu giảm 19%.

Biên lợi nhuận gộp giảm từ 3,9% xuống 2,5% khiến lãi gộp của công ty chỉ đạt 90 tỷ đồng, giảm 49%.

Tuy nhiên, doanh thu tài chính tăng 86% lên 23 tỷ đồng, chi phí tài chính giảm mạnh nhờ đươc hoàn nhập 25,9 tỷ đồng dự phòng đầu tư tài chính trong quý I. Đồng thời, chi phí bán hàng của SMC cũng giảm đáng kể từ 49 tỷ xuống 39 tỷ đồng.

Nhờ vậy, lãi ròng của doanh nghiệp thép quý I ghi nhận 39 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm trước.

Doanh nghiệp cho biết việc hoàn nhập dự phòng tỷ giá, cổ phiếu, hàng tồn kho đã trích trong quý I đã thúc đẩy lợi nhuận quý II.


Đơn vị: tỷ đồng

Lũy kế 6 tháng, doanh nghiệp đạt doanh thu 7.081 tỷ đồng, giảm 19,1% so với cùng kỳ năm trước. Lãi sau thuế 53,8 tỷ đồng, giảm 29%. Với kết quả này, công ty hoàn thành 46% kế hoạch doanh thu và 45% kế hoạch lãi.

Tại thời điểm 30/6, công ty có khoản dự phòng giảm giá đầu tư vào các đơn vị khác 61,3 tỷ đồng giảm so với mức 87,3 tỷ đồng quý I, chủ yếu trích lập cho cổ phiếu POM và NKG. Cụ thể, công ty sở hữu hơn 1 triệu cổ phiếu POM với giá đầu tư ban đầu 32,88 tỷ đồng, giá trị đầu tư đến 30/6 còn 11,6 tỷ đồng. Công ty nắm 9,1 triệu cổ phiếu NKG với giá gốc 89,5 tỷ đồng và giá trị đến cuối quý II còn 64,9 tỷ đồng.


Nguồn: BCTC hợp nhất quý II SMC

Tại thời điểm cuối kỳ, SMC có tổng tài sản 5.568,7 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm. Hàng tồn kho ghi nhận 1.310 tỷ đồng và khoản phải thu 1.777 tỷ đồng, lần lượt chiếm 23,6% và 32% tổng tài sản.

 

Nguồn ndh.vn

Chia sẻ bài viết