Nghị Quyết HĐQT – ngày 25.10.2022 thông qua việc điều chỉnh bổ sung ngành nghề KD của Cty thành viên – Cty TNHH MTV SMC Đà Nẵng