Phôi thép, thép dài nhập khẩu vào Việt Nam bị áp thuế tiếp đến năm 2023

Bộ Công Thương gia hạn biện pháp tự vệ đối với phôi thép, thép dài nhập khẩu tới ngày 21/3/2023. Nếu chấm dứt việc áp dụng biện pháp tự vệ, ngành sản xuất trong nước có thể bị thiệt hại nghiêm trọng hoặc bị đe dọa thiệt hại nghiêm trọng.

Bộ Công Thương mới đây ban hành quyết định gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam tới ngày 21/3/2023.

Thời gian có hiệu lực Thuế với phôi thép nhập khẩu Thuế với thép dài nhập khẩu
Từ ngày 22/3/2020 đến ngày 21/3/2021 15,3% 9,4%
Từ ngày 22/3/2021 đến ngày 21/3/2022 13,3% 7,9%
Từ ngày 22/3/2022 đến ngày 21/3/2023 11,3% 6,4%
Từ ngày 22/3/2023 trở đi (nếu không gia hạn) (nếu không gia hạn)

Nguồn: Bộ Công Thương.

Quyết định này được đưa ra sau khi Bộ nhận được yêu cầu rà soát biện pháp tự vệ với 2 sản phẩm từ các doanh nghiệp sản xuất trong nước. Kết quả rà soát cho thấy ngành sản xuất trong nước có thể bị thiệt hại nghiêm trọng hoặc bị đe dọa thiệt hại nghiêm trọng nếu chấm dứt việc áp dụng biện pháp tự vệ.

Vì vậy, Bộ Công Thương xác định việc gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với phôi thép và thép dài nhập khẩu là cần thiết để tiếp tục ngăn chặn thiệt hại của ngành sản xuất trong nước và đảm bảo hiệu quả của biện pháp, giúp ngành sản xuất trong nước có thêm thời gian cần thiết để điều chỉnh.

Trước đó, biện pháp tự vệ toàn cầu đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam được Bộ áp dụng từ 18/7/2016. Sau 3 năm thực hiện, Bộ bắt đầu rà soát cuối kỳ đối với biện pháp trên theo Hiệp định Tự vệ của Tổ chức Thương mại Thế giới.

Hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng áp dụng biện pháp tự vệ bao gồm phôi thép hợp kim và không hợp kim; các sản phẩm thép dài hợp kim và không hợp kim (bao gồm thép cuộn và thép thanh) nhập khẩu vào Việt Nam. Trong đó, phôi thép nhập khẩu có mã HS: 7207.11.00; 7207.19.00; 7207.20.29; 7207.20.99; 7224.90.00. Thép dài nhập khẩu có mã HS: 7213.10.10; 7213.10.90; 7213.91.20; 7214.20.31; 7214.20.41; 7227.90.00; 7228.30.10; 9811.00.00.

Thanh Long Thứ hai, 23/3/2020, 10:48

Chia sẻ bài viết